Rekisteröidy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki on säädetty yksityisyyden suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

Lastenpuoti Onni-Ilona
y-tunnus 1835055-1

Sähköposti: info@lastenpuotionniilona.fi
Osoite: Sariolankatu 19, 80260 Joensuu

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tanja Paakkunainen

Rekisterin nimi

Lastenpuoti Onni-Ilonan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Lastenpuoti Onni-Ilonan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti toteutettava asiakasviestintä. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot sekä asiakkuuden hoitamisen kannalta oleelliset tiedot ja toimenpiteet. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää. Rekisteriin ei tallenneta maksamiseen liittyviä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan tilatessa Lastenpuoti Onni-Ilonan uutiskirjeen. Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä internetsivuilla lastenpuotionniilona.fi. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. Ostotietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole sivuston ylläpitämisen ja teknisen toteuttamisen, laskutuksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden kannalta tarpeellista. Reklamaatiotapauksissa tai ostotapahtumaepäselvyyksien selvittelyissä pidätämme oikeuden luovuttaa tiedot maahantuojalle, valmistajalle tai sivuston ylläpitäjän tukipalveluille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmän tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joilla on käytössään henkilökohtaiset tunnukset ja joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat, rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, korjaamista tai estämistä.

Käytämme tällä sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön